Start Taggar Miljöbalken

Tagg: Miljöbalken

Vakin:s arbete med vattenskyddsområden och tillstånd för vattenuttag

Vakin har tagit fram en handlingsplan för hur de ska upprätta nya vattenskyddsområden och tillstånd för vattenuttag. Malin Edin som är verksamhetskoordinator, delar med...

Klagomål på översvämmad tomt efter regnigt 2023 – vad kan miljökontoret göra?

En fastighet har nyligen blivit översvämmad vid upprepade tillfällen redan vid vanliga regnväder. Orsaken, enligt miljökontoret, är den regniga sommaren och hösten 2023 som...

Hur hantera fastighetsägare som inte vill ansluta sig till det kommunala dagvattennätet?

Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik, svarar på en fråga om det finns juridiska verktyg för kommunens VA-enhet att tillgå för att hantera ett antal fastighetsägare...

Utredningen om vattenfrågor vid planläggning och byggande har presenterats

Den 21 november presenterades betänkandet av utredningen om vattenfrågor vid planläggning och byggande. Det innehåller bland annat förslag som ska underlätta kommunernas möjlighet att...

Genomförande av EU:s nya dricksvattendirektiv – lagrådsremissen är lämnad

Lagrådsremissen om genomförandet av EU:s nya dricksvattendirektiv är nu lämnad till Lagrådet. Lagändringarna skulle redan ha varit implementerade i svensk lag men nu föreslås...

Fastigheter översvämmas av dagvatten från vägförening – vad kan miljökontoret göra?

Två fastigheter översvämmas av dagvatten från en väg utanför detaljplanelagt område. Vad har kommunens miljökontor för möjlighet att förelägga ansvarig vägförening att vidta åtgärder...

Expertpanelen förstärks med jurist från norr

VA-guiden hälsar Paulina Rautio jurist och ägare till miljörättsbyrån Paneo i Luleå hjärtligt välkommen som expert till VA-guidens medlemstjänst, Fråga experten inom ämnesområdena VA-planering...

Tre frågor om betydande miljöpåverkan för vattentjänstplaner

Johanna Lindqvist från Advokatfirman Lindahl svarar på tre frågor om strategiska miljöbedömningar och betydande miljöpåverkan i samband med framtagandet av kommunernas vattentjänstplaner. FRÅGA Den 20:e april...

Dokumentation från webbinarium 20 april om juridiken kring strategiska miljöbedömningar för vattentjänstplaner

Den 20 april genomförde VA-guiden ett webbinarium om juridiken kring strategiska miljöbedömningar för vattentjänstplaner. Du kan nu se webbinariet i efterhand och ta del...

Uppdaterat expertsvar om strategiska miljöbedömningar i vattentjänstplaner

Johanna Lindqvist från Advokatfirman Lindahl har fördjupat sig ytterligare en detaljnivå i ett tidigare expertsvar från december 2022. Svaret handlar om strategiska miljöbedömningar i...

Senaste artiklarna