Hur hantera fastighetsägare som inte vill ansluta sig till det kommunala dagvattennätet?

Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik, svarar på en fråga om vilka juridiska verktyg som finns för kommunens VA-enhet till att hantera ett antal fastighetsägare som inte vill ansluta till det kommunala dagvattensystemet. Dagvatten från fastigheterna orsakar problem nedströms. 

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.