Klagomål på översvämmad tomt efter regnigt 2023 – vad kan miljökontoret göra?

En fastighet har nyligen blivit översvämmad vid upprepade tillfällen redan vid vanliga regnväder. Orsaken, enligt miljökontoret, är den regniga sommaren och hösten 2023 som gjort att marken är helt mättad och gör att vatten inte kan rinna undan – en bedömning som fastighetsägaren inte är nöjd med. Finns det något mer att göra och vad bör miljökontoret ta med i sin bedömning av situationen? Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik, svarar.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.