Anders Eckerstig

Anders Eckerstig
Civ ing lantmäteri
Torkel Öste Fastighetskonsulter
 

Till Anders Eckerstig på Torkel Öste Fastighetskonsulter kan man ställa olika sorters lantmäterianknutna frågor kopplade till vatten och avlopp.

Här kan du exempel på frågor som Anders Eckerstig och hans kollegor tidigare har svarat på: