Reglera rättigheten för underjordiskt magasin på kvartersmark i ett servitutsavtal?

Går det att se ett underjordiskt magasin som en form av ledning, där kommunen inte äger marken utan bara ha en rätt att anlägga, äga och drifta anläggningen? Kan man reglera rättigheten att ha anläggningen där, samt tillgången, i ett servitutsavtal precis som om det skulle legat på allmän plats? Helena Greisz, Torkel Öste Fastighetskonsulter, svarar.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.