Start Taggar Avsättningsmagasin

Tagg: Avsättningsmagasin

Reglera rättigheten för underjordiskt magasin på kvartersmark i ett servitutsavtal?

Går det att se ett underjordiskt magasin som en form av ledning, där kommunen inte äger marken utan bara ha en rätt att anlägga,...

Fastighetsägare vill drifta underjordiskt magasin – är det att frånta VA-huvudmannen sitt ansvar?

Hur bör kommunen resonera när en fastighetsägare vill anlägga och drifta ett underjordiskt magasin inne på kvartersmark, inom verksamhetsområde för dagvatten. Är det att...

Bör oljeavskiljaren placeras före eller efter fördröjningsmagasinet?

Vilka fördelar och nackdelar som finns med att placera oljeavskiljaren före respektive efter fördröjningsmagasinet? VA-guidens expert Jonas Andersson, WRS svarar. FRÅGA Vi ser ofta lösningar på...

Ny typ av dagvattenmagasin i Hedemora

I Hedemora finns, än så länge, Sveriges enda dagvattenmagasin med materialet stenull. Anläggningen ska minska volymen dagvatten till ett redan överbelastat ledningsnät.   En planerad parkeringsplats...

Verktyg för beräkning av fördröjningsvolym i magasin med kontinuerlig avtappning

I ett excelbaserat verktyg ges användaren möjlighet att beräkna behovet av fördröjningsvolym i ett magasin som har kontinuerlig avtappning via ett renande filter.  Förutsättning att...

Utvärdering av markbaserat reningssystem. Exjobb, 2015

Utdrag ur referatet Det här examensarbetet syftade till att utvärdera två markbaserade reningsmetoder, en översilningsyta och ett utjämningsmagasin, både genom litteraturstudie och provtagning. Provtagning av...

Senaste artiklarna