Fastighetsägare vill drifta underjordiskt magasin – är det att frånta VA-huvudmannen sitt ansvar?

Skylt till ett kommunalt dagvattenmagasin på allmän platsmark i Uppsala.
Hur bör kommunen resonera när en fastighetsägare vill anlägga och drifta ett underjordiskt magasin inne på kvartersmark, inom verksamhetsområde för dagvatten. Är det att frånta kommunen/VA-huvudmannen sitt ansvar? Agnes Larfeldt, Agnes advokater, svarar.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.