Verktyg för beräkning av fördröjningsvolym i magasin med kontinuerlig avtappning

I ett nytt excelbaserat verktyg ges användaren möjlighet att beräkna behovet av fördröjningsvolym i ett magasin som har kontinuerlig avtappning via ett renande filter. 

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.