Start Taggar Servitut

Tagg: Servitut

vitt lamm och svart lamm stångas vid staket

Servitutet ger grannen rätt till anläggning för ett hushåll

Det som skulle blivit en anläggning för två grannar blev bara för en, på den andres mark. Men servitutet ger grannen rätt att göra...

Gäller servitutet efter avstyckning av fastigheten?

Anders Eckerstig från Torkel Öste Fastighetskonsulter förklarar vad ett officialservitut och ett avtalsservitut är. Om det handlar om ett officialservitut och avloppsanläggningen är samma...
Bilden visar en liten asfalterad väg med ett vattenfyllt dike intill. Väg och dike omges av träd. Det är vår.

Vem ska förvalta vägdiken för dagvattenhantering i område där kommunen ska bygga ut allmänt VA?

Anders Eckerstig från Torkel Öste Fastighetskonsulter svarar på en fråga om vem som ska förvalta vägdiken för dagvattenhantering i ett omvandlingsområde där kommun ska...

Kan diket betraktas som en ledning för att åstadkomma ett servitutsavtal?

Anders Eckerstig, Torkel Öste Fastighetskonsulter, reder ut om det är möjligt att utifrån ledningsrättslagen skydda ett dike genom att i ett avtal betrakta det...

Ny dom från MÖD: brunnsservitut upphävs då fastigheten är ansluten till kommunalt VA

Mark- och miljööverdomstolen fastställer lantmäterimyndigheten i Gävles beslut om att upphäva ett servitut för brunn och vattenledning då fastigheten i fråga har anslutits till...

Reglera rättigheten för underjordiskt magasin på kvartersmark i ett servitutsavtal?

Går det att se ett underjordiskt magasin som en form av ledning, där kommunen inte äger marken utan bara ha en rätt att anlägga,...

Samfällighetsförening vill korsa fastighet med dagvattenledningar – hur bedöms ersättningen?

Kan en samfällighet hävda rätt att korsa en fastighet med befintligt, generellt servitut för flera ledningsdragningar och hur räknar man på ersättning till fastighetsägaren?...

Förbudet har trätt i kraft – ge tillstånd utan att invänta servitut, vad är lämpligt?

Fråga: En fastighetsägare (A) har ett förbud som trätt i kraft på sitt befintliga avlopp och har skickat in en ansökan om att anlägga...

Senaste artiklarna