Gäller servitutet efter avstyckning av fastigheten?

Anders Eckerstig från Torkel Öste Fastighetskonsulter förklarar vad ett officialservitut och ett avtalsservitut är. Om det handlar om ett officialservitut och avloppsanläggningen är samma och ligger på det ställe som anges i servitutet, så gäller servitutet även efter avstyckning. Även ett avtalsservitut gäller ofta efter avstyckning, men då finns det några fler omständigheter att ta hänsyn till.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.