Vem ska förvalta vägdiken för dagvattenhantering i område där kommunen ska bygga ut allmänt VA?

Bilden visar en liten asfalterad väg med ett vattenfyllt dike intill. Väg och dike omges av träd. Det är vår.
Anders Eckerstig från Torkel Öste Fastighetskonsulter svarar på en fråga om vem som ska förvalta vägdiken för dagvattenhantering i ett omvandlingsområde där kommun ska bygga ut allmänt VA. Kommunen är inte är väghållare utan vägen sköts av en samfällighet med enskilt huvudmannaskap.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.