Hur går man ur en samfällighetsförening för avlopp?

Vår expert på fastighetsrättsliga frågor Helena Greisz från Torkel Öste Fastighetskonsulter förklarar hur det kan gå till att lämna en VA-samfällighet och vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda. 

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.