Start Taggar Gemensamhetsanläggningar

Tagg: Gemensamhetsanläggningar

20 november, Gemensamhetsanläggningar för va i praktiken i Göteborg

En utbildningsdag om gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp. Utbildningen innehåller föredrag från kommuner, jurister och experter. Utbildningen riktar sig till tjänstepersoner på kommuner och...

Fullbokad utbildning om gemensamhetsanläggningar 28:e sep

Den 28:e september arrangerar VA-guiden i samarbete med Lantmäteriet en utbildning om gemensamhetsanläggningar för va. Utbildningen är fullbokad och vi ser fram emot en...

Utredningen om hållbara vattentjänster

I maj 2017 beslutade regeringen att tillsätta en utredning om kommunens skyldighet enligt vattentjänstlagen och frågor om små avlopp. Den har nu fått namnet Utredningen...

Regeringen tillsätter utredning

Utredningen fokuserar på tre områden: 1. Små avlopp - åtgärdstakt och kretslopp 2. Flexiblare LAV (Lag om allmänna vattentjänster) 3. Central tillsynsmyndighet (LAV) När det...

Ny rapport om gemensamhetsanläggningar

Gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp kan skapa fördelar både för fastighetsägare, kommuner och miljön samtidigt som det bidrar till samhällsnytta. Det finns idag inget...

Kan kommunen neka förhandsbesked för att en privat VA-samfällighet nekar anslutning?

Kan miljö- och byggnadsnämnden ge ett negativt förhandsbesked för en villa utifrån att den sökande inte får lov att ansluta till en privat VA-samfällighet?...

Kan vi tvinga fastighetsägare att bilda samfällighet och koppla in sig på det kommunala...

Vi har ett mindre område (runt 14 fastigheter) med dåliga avlopp. Kommunen kommer inte att inrätta verksamhetsområde men man har gjort en anslutningspunkt för...

Förelägga om att koppla på gemensam anläggning

Denna fråga gäller ett fritidsområde på 26 fastigheter där ungefär hälften är åretruntboende. I dagsläget har man WC vatten till egna slutna tankar och...

Dimensionering av en anläggning för 23 hushåll

Hej! Var kan man hitta info om dimensionering av en anläggning för 23 hushåll? Den som sökt har angett 650 m2 som infiltrationsyta. Vattnet...

Gemensam anläggning – vem bör ansöka?

Två olika fastighetsägare ska ansöka om tillstånd för gemensam infiltrationsanläggning men slamavskiljare på respektive fastighet. Bör ansökan vara gemensam eller bör tillstånd sökas för...

Senaste artiklarna