Start Taggar Gemensamhetsanläggningar

Tagg: Gemensamhetsanläggningar

Långdraget ärende

Vi har ett mycket långdraget (30 år) ärende angående avlopp. En grupp med 5 fastigheter släpper ut sitt avloppsvatten som inte ens har genomgått...

Planera vatten och avlopp, LST 2009

Rapporten "Planera Vatten och Avlopp - vad lagen säger och hur den kommunala planeringen kan gå till" går igenom vilka författningar som styr samhällets VA-frågor....

Gäller Allmänna råden också större anläggningar?

Hej! Har jag förstått rätt beträffande avloppsrening: § 13 i förordningen 1998:899: Enskilda avlopp upp till 200 pe är tillståndspliktiga. Avloppsreningsanl över 200 pe...

Gemensamhetsanläggning med endast ledningsnät

En samfällighetsförening bildar en gemensamhetsanläggning genom vilken fastigheternas avlopp ska kopplas till kommunens spillvattennät. Föreningen ansvarar för anläggning, drift och underhåll av ledningsnätet fram...

Utsläppsvärden från avloppsanläggningar för 26-2000 pe, LST

Rapport från ett projekt med syftet att samla in provtagningsresultat från avloppsanläggningar i storleken 26-2000 pe (personekvivalenter). Avloppsanläggningar som är dimensionerade för mer än...

Avloppsanläggningar för 25-2000 pe – nationell översikt, VA-forsk 2006

Avloppsanläggningar för 25–2000 peVA-forsk-rapporten "Avloppsanläggningar för 25–2000 pe – En nationell översikt" är en översikt av befintliga avloppsanläggningar av denna storlek i Sverige med avseende...

Senaste artiklarna