Start Taggar Gemensamhetsanläggningar

Tagg: Gemensamhetsanläggningar

Fullbokad utbildning om gemensamhetsanläggningar 28:e sep

Den 28:e september arrangerar VA-guiden i samarbete med Lantmäteriet en utbildning om gemensamhetsanläggningar för va. Utbildningen är fullbokad och vi ser fram emot en...

Utredningen om hållbara vattentjänster

I maj 2017 beslutade regeringen att tillsätta en utredning om kommunens skyldighet enligt vattentjänstlagen och frågor om små avlopp. Den har nu fått namnet Utredningen...

Fortsättningsprojekt – Gemensamhetsanläggningar för VA

Under 2015 påbörjade VA-guiden ett arbete om gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp. Arbetet mynnade ut i rapporten "Gemensamhetsanläggningar för va - en del i...

Regeringen tillsätter utredning

Utredningen fokuserar på tre områden: 1. Små avlopp - åtgärdstakt och kretslopp 2. Flexiblare LAV (Lag om allmänna vattentjänster) 3. Central tillsynsmyndighet (LAV) När det...

Ny rapport om gemensamhetsanläggningar

Gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp kan skapa fördelar både för fastighetsägare, kommuner och miljön samtidigt som det bidrar till samhällsnytta. Det finns idag inget...

Kan kommunen neka förhandsbesked för att en privat VA-samfällighet nekar anslutning?

Kan miljö- och byggnadsnämnden ge ett negativt förhandsbesked för en villa utifrån att den sökande inte får lov att ansluta till en privat VA-samfällighet?...

Kan vi tvinga fastighetsägare att bilda samfällighet och koppla in sig på det kommunala VA-nätet?

Vi har ett mindre område (runt 14 fastigheter) med dåliga avlopp. Kommunen kommer inte att inrätta verksamhetsområde men man har gjort en anslutningspunkt för...

Gemensamt vatten och avlopp – bättre miljö till lägre kostnader

Broschyr från Lantmäteriet som handlar om gemensamhetsanläggningar och fördelar både ur miljö- och kostnadsperspektiv. Gemensamt vatten och avlopp - bättre miljö till lägre kostnader, Lantmäteriet...

Förelägga om att koppla på gemensam anläggning

Denna fråga gäller ett fritidsområde på 26 fastigheter där ungefär hälften är åretruntboende. I dagsläget har man WC vatten till egna slutna tankar och...

Dimensionering av en anläggning för 23 hushåll

Hej! Var kan man hitta info om dimensionering av en anläggning för 23 hushåll? Den som sökt har angett 650 m2 som infiltrationsyta. Vattnet...

Senaste artiklarna