Gemensamt vatten och avlopp – bättre miljö till lägre kostnader

Broschyr från Lantmäteriet som handlar om gemensamhetsanläggningar och fördelar både ur miljö- och kostnadsperspektiv.

Gemensamt vatten och avlopp – bättre miljö till lägre kostnader, Lantmäteriet 2013