Start Taggar Gemensamt VA

Tagg: Gemensamt VA

Avloppsvatten används för bevattning på Gotland

På östra Gotland finns sedan snart 20 år ett utvecklingsbolag som bland annat arbetar med vatten och avlopp för boende i området, men som...

Hur går man ur en samfällighetsförening för avlopp?

Vår expert på fastighetsrättsliga frågor Helena Greisz från Torkel Öste Fastighetskonsulter förklarar hur det kan gå till att lämna en VA-samfällighet och vilka förutsättningar...

Referat – Gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp i praktiken

I slutet av november i år genomförde VA-guiden ännu en gång sin uppskattade utbildningsdag Gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp, den här gången med fokus...

Tillsyn av avloppsföreningar – Kungsbacka kommun har tagit fram en metodik

I Kungsbacka kommun har andelen avloppsföreningar som har bildats de senaste åren ökat markant. Idag finns ett 80-tal avloppsföreningar som är i drift och...

Platser kvar till Gemensamhetsanläggningar för va i praktiken, 20 november i Göteborg

Passa på att anmäla dig till VA-guidens utbildningsdag om gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp i praktiken den 20 november i Göteborg.  Utbildningsdagen erbjuder erfarenheter från...

En snabbguide om VA-guidens arbete med gemensamhetsanläggningar

Här har vi sammanfattat VA-guidens arbete de senaste åren med frågor om gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp. Vi vill med den här guiden förenkla...

Större minireningsverk kan avlasta fastigheter som behöver bättre avlopp, samfällighet saknas – hur kan miljökontoret agera?

Fråga: Kommunen installerade ett minireningsverk av storlek ca 16 hushåll i samband med att man öppnade förskola på landsbygden. Tre privathushåll fick koppla på...

Nytt expertsvar om att förelägga fastighetsägare att ansluta till en samfällighet

VA-guiden har fått in en fråga om det går att förelägga fastighetsägare att ansluta sig till en samfällighet. Jonas Christensen Ekolagen Miljöjuridik AB har...

Lagen om allmänna vattentjänster

Kurs från Svenskt Vatten som ger grundläggande kunskaper kring lagens regler om rättsförhållandet mellan VA-huvudman och abonnent samt information om gällande rättspraxis. Kursens syfte...

Reflektioner från VA-guidens utbildning om gemensamhetsanläggningar den 28:e september 2017

Här hittar du VA-planeringsguidens reflektioner på dagen.

Senaste artiklarna