Platser kvar till Gemensamhetsanläggningar för va i praktiken, 20 november i Göteborg

Passa på att anmäla dig till VA-guidens utbildningsdag om gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp i praktiken den 20 november i Göteborg. 

Utbildningsdagen erbjuder erfarenheter från myndigheter och experter om de lagar och regler som styr va-planering och hur vi kan få till stånd gemensamhetsanläggningar för va. Målet med utbildningen är att sprida kunskap och erfarenheter om gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp genom konkreta exempel på hur man praktiskt jobbar med gemensamhetsanläggningar för va både vid planering, genomförande och i kommunikation med fastighetsägare.

Du hittar fullständigt program och anmälan här!

Föreläsare under dagen är:
• Margareta Lundin Unger, Havs- och Vattenmyndigheten
• Jonas Christensen, jurist Ekolagen Miljöjuridik
• Ruth Arvidsson, lantmätare Torkel Öste AB
• Mats Johansson, VA-guiden/Ecoloop
• Kommuncase från:
– Varbergs kommun med Dennie Lyckdal, marknadsingenjör, VIVAB
– Grästorps kommun med Tobias Leverin, Fiber, vatten och avlopp i Flo ekonomiska
förening & Jennifer Ringsby, Skandinavisk kommunalteknik

Varmt välkomna till Göteborg!