Start Taggar Gemensamhetsanläggning

Tagg: Gemensamhetsanläggning

Behövs nytt tillstånd för att ansluta till gemensamhetsanläggning efter fem år?

Fråga: Är man skyldig att söka tillstånd för att ansluta ett hushåll till en gemensamhetsanläggning (som inte är fullbelagd) efter att de fem åren...

En snabbguide om VA-guidens arbete med gemensamhetsanläggningar

Här har vi sammanfattat VA-guidens arbete de senaste åren med frågor om gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp. Vi vill med den här guiden förenkla...

Fortsättningsprojekt – Gemensamhetsanläggningar för va

Under 2015 påbörjade VA-guiden ett arbete om gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp. Arbetet mynnade ut i rapporten "Gemensamhetsanläggningar för va - en del i...

Dom om gemensamhetsanläggning för dagvattenledningar. MMÖD 2016

Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) har meddelat dom i mål F 1962-16 den 22 juni 2016. Bakgrunden till målet är att Lantmäteriet i juni 2015 beslutade...

Gemensamt vatten och avlopp – bättre miljö till lägre kostnader

Broschyr från Lantmäteriet som handlar om gemensamhetsanläggningar och fördelar både ur miljö- och kostnadsperspektiv. Gemensamt vatten och avlopp - bättre miljö till lägre kostnader, Lantmäteriet...

Senaste artiklarna