Start Taggar Gemensamhetsanläggning

Tagg: Gemensamhetsanläggning

Beräkna anläggningsavgift när en avtalsansluten gemensamhetsanläggning tas in i VO?

Vad avgör hur anläggningsavgiften ska beräknas när en avtalsansluten gemensamhetsanläggning med enkel sommarstandard ska införlivas i verksamhetsområdet för VA? Miljöjurist Paulina Rautio från Paneo...

Ställa krav på gemensamhetsanläggning för dagvatten vid planläggning?

Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik, svarar på en fråga om det, i samband med en ändring av en detaljplan, fortsatt går att ställa krav på...

Kan behovet enligt nya LAV uppfyllas med en planerad gemensamhetsanläggning?

Är en planerad gemensamhetsanläggning för 20-30 fastigheter tillräcklig för att behovet ska anses uppfyllt enligt nya lagen om allmänna vattentjänster? Hur kan VA-huvudmannen säkerställa...

Dela på kostnader för damm som tar emot dagvatten från befintligt dike?

VA-huvudmannen planerar att anlägga en ny dagvattendamm och vill utreda möjligheten att leda vatten från ett befintligt dike till dammen. Är det möjligt att...

Inrätta bräddningspunkt från samfällighetens ledningsnät – vad gäller?

Vad gäller om en samfällighetsförening vill inrätta en bräddningspunkt från sitt avloppsnät? Samfällighetens ledningsnät är i sin tur avtalsanslutet till kommunalt avlopp. Jonas Christensen...
träspång som delar sig i skog

Reningsverk för 150-250 pe men belastas med 50-70 pe – vilken lagstiftning gäller?

Miljöjurist Jonas Christensen svarar att det är den faktiska belastningen som avgör om anläggningarna är anmälningspliktiga C-anläggningar enligt miljöprövningsförordningen. Eftersom de aktuella reningsverken belastas...

Gemensamhetsanläggning för en fastighet?

Frågan om det går att bilda en gemensamhetsanläggning för en fastighet besvaras av Johanna Lindqvist på Lindahls, miljörättsjurist i VA-guidens expertpanel. FRÅGA Jag undrar om det...

Kan man tvinga fram en gemensamhetsanläggning om fastighetsägarna inte är intresserade?

VA-guidens nya expert Helena Greisz från Torkel Öste Fastighetskonsulter svarar på en fråga om kommunen kan tvinga fram bildandet av en gemensamhetsanläggning för VA-ledningar....

Frågor om bedömning enligt 6§ LAV för områden som är avtalsanslutna till kommunalt VA?

VA-guidens expert Johanna Lindqvist på Lindahls svarar på flera frågor om hur bedömningen enligt 6 § Lagen om allmänna vattentjänster(LAV) påverkas vid redan avtalsanslutna...

22 villor vill ha en förbindelsepunkt – vad kan VA-huvudmannen göra?

Miljörättsjuristen Agnes Larfeldt på Agnes Advokatbyrå svarar på vilka möjligheter VA-huvudmannen har att styra utformningen av den allmänna VA-anläggningen vid anslutning av flera villor...

Senaste artiklarna