Start Taggar Gemensamhetsanläggning

Tagg: Gemensamhetsanläggning

Unikt bidrag för VA-föreningar i Falköpings kommun

I Falköpings kommun har VA-föreningar sedan 2012 kunnat söka bidrag hos kommunen för att ansluta sig till det kommunala avloppsnätet via avtal. Falköpings kommun...

Behövs nytt tillstånd för att ansluta till gemensamhetsanläggning efter fem år?

Fråga: Är man skyldig att söka tillstånd för att ansluta ett hushåll till en gemensamhetsanläggning (som inte är fullbelagd) efter att de fem åren...

En snabbguide om VA-guidens arbete med gemensamhetsanläggningar

Här har vi sammanfattat VA-guidens arbete de senaste åren med frågor om gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp. Vi vill med den här guiden förenkla...

Fortsättningsprojekt – Gemensamhetsanläggningar för VA

Under 2015 påbörjade VA-guiden ett arbete om gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp. Arbetet mynnade ut i rapporten "Gemensamhetsanläggningar för va - en del i...

Dom om gemensamhetsanläggning för dagvattenledningar. MMÖD 2016

Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) har meddelat dom i mål F 1962-16 den 22 juni 2016. Bakgrunden till målet är att Lantmäteriet i juni 2015 beslutade...

Gemensamt vatten och avlopp – bättre miljö till lägre kostnader

Broschyr från Lantmäteriet som handlar om gemensamhetsanläggningar och fördelar både ur miljö- och kostnadsperspektiv. Gemensamt vatten och avlopp - bättre miljö till lägre kostnader, Lantmäteriet...

Senaste artiklarna