Reningsverk för 150-250 pe men belastas med 50-70 pe – vilken lagstiftning gäller?

träspång som delar sig i skog
Miljöjurist Jonas Christensen svarar att det är den faktiska belastningen som avgör om anläggningarna är anmälningspliktiga C-anläggningar enligt miljöprövningsförordningen. Eftersom de aktuella reningsverken belastas av mindre än 200 pe blir de istället tillståndspliktiga enligt 13 § FMH.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.

2 kommentarer

  1. Intressant! Hur är det då med en anläggning där dimensioneringen är över 200 pe men det kan dröja många år innan man når en faktisk anslutning över 200 pe, eller ens når dit alls. Ska den då anses vara tillståndspliktig enligt FHM initialt och att man sedan får göra en anmälan enligt MPF när det är ”dags”?

  2. Hej Andreas och tack för din kommentar! Ja, jag tolkar Jonas svar som att det är den faktiska anslutningen som styr graden av prövning. Som du skriver, tillstånd enl FMH för anläggningar upp till 200 pe och sedan anmälan enl MPF. Jag tänker att verksamhetsutövaren lär ha, bör ha, koll och kontroll på hur många som är anslutna och takten för framtida anslutningar.

    Och jag tänker att det sannolikt är snarlika uppgifter som behövs för såväl tillståndsprövningen som för att hantera anmälan enl MPF.