Ställa krav på gemensamhetsanläggning för dagvatten vid planläggning?

Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik, svarar på en fråga om det, i samband med en ändring av en detaljplan, fortsatt går att ställa krav på lokalt omhändertagande av dagvatten alternativt gemensamhetsanläggning eller om området ska omfattas av verksamhetsområde för dagvatten.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.