Start Taggar Samfällighet

Tagg: Samfällighet

Unikt bidrag för VA-föreningar i Falköpings kommun

I Falköpings kommun har VA-föreningar sedan 2012 kunnat söka bidrag hos kommunen för att ansluta sig till det kommunala avloppsnätet via avtal. Falköpings kommun...

Expertsvar om kommunens skyldighet att ta över en samfällighets VA-nät

FRÅGA Vi har en VA-samfällighetsförening, gemensamhetsanläggning, i vår kommun som funnits i ca fem år. Det är ett område med ca 40 fastigheter som har...

Större minireningsverk kan avlasta fastigheter som behöver bättre avlopp, samfällighet saknas – hur kan miljökontoret agera?

Fråga: Kommunen installerade ett minireningsverk av storlek ca 16 hushåll i samband med att man öppnade förskola på landsbygden. Tre privathushåll fick koppla på...

Senaste artiklarna