Start Taggar Samfällighet

Tagg: Samfällighet

Ställa krav på gemensamhetsanläggning för dagvatten vid planläggning?

Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik, svarar på en fråga om det, i samband med en ändring av en detaljplan, fortsatt går att ställa krav på...

Inrätta bräddningspunkt från samfällighetens ledningsnät – vad gäller?

Vad gäller om en samfällighetsförening vill inrätta en bräddningspunkt från sitt avloppsnät? Samfällighetens ledningsnät är i sin tur avtalsanslutet till kommunalt avlopp. Jonas Christensen...

Kan man tvinga fram en gemensamhetsanläggning om fastighetsägarna inte är intresserade?

VA-guidens nya expert Helena Greisz från Torkel Öste Fastighetskonsulter svarar på en fråga om kommunen kan tvinga fram bildandet av en gemensamhetsanläggning för VA-ledningar....

Samfällighetsförening vill korsa fastighet med dagvattenledningar – hur bedöms ersättningen?

Kan en samfällighet hävda rätt att korsa en fastighet med befintligt, generellt servitut för flera ledningsdragningar och hur räknar man på ersättning till fastighetsägaren?...

Unikt bidrag för VA-föreningar i Falköpings kommun

I Falköpings kommun har VA-föreningar sedan 2012 kunnat söka bidrag hos kommunen för att ansluta sig till det kommunala avloppsnätet via avtal. Falköpings kommun...

Expertsvar om kommunens skyldighet att ta över en samfällighets VA-nät

FRÅGA Vi har en VA-samfällighetsförening, gemensamhetsanläggning, i vår kommun som funnits i ca fem år. Det är ett område med ca 40 fastigheter som har...

Större minireningsverk kan avlasta fastigheter som behöver bättre avlopp, samfällighet saknas – hur kan miljökontoret agera?

Fråga: Kommunen installerade ett minireningsverk av storlek ca 16 hushåll i samband med att man öppnade förskola på landsbygden. Tre privathushåll fick koppla på...

Senaste artiklarna