Expertsvar om kommunens skyldighet att ta över en samfällighets VA-nät

FRÅGA


Vi har en VA-samfällighetsförening, gemensamhetsanläggning, i vår kommun som funnits i ca fem år. Det är ett område med ca 40 fastigheter som har skrivit avtal med kommunen och betalat en anslutningspunkt hos oss dit de är anslutna med sitt ledningsnät. Föreningen har nu ställt frågan till kommunen om ett kommunalt övertagande av anläggningen (ledningsnät).

  • Vilka skyldigheter har kommunen att överta en sådan anläggning? (Vad vi vet är det inga problem i föreningen/anläggningen idag)

  • Hur kan ett sådant övertagande se ut, avgiftsmässigt?

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, Dagvatten, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.