Kan vi tvinga fastighetsägare att bilda samfällighet och koppla in sig på det kommunala VA-nätet?

Vi har ett mindre område (runt 14 fastigheter) med dåliga avlopp. Kommunen kommer inte att inrätta verksamhetsområde men man har gjort en anslutningspunkt för inkoppling till det kommunala spillvattennätet. Det är alltså upp till fastighetsägarna i området att själva bilda en samfällighet och gräva ett ledningsnät. Vi har gått ut med krav på åtgärder av avloppen till majoriteten av fastigheterna. Vissa fastighetsägare vill dock inrätta enskilda avlopp istället, främst för att det blir lite billigare.

Nu undrar vi om det går att kräva att fastighetsägarna (med underkända avlopp) ska bilda en samfällighet och koppla in sig på det kommunala spillvattennätet? Och därmed neka nya tillstånd för enskilda anläggningar. Motiveringen till detta är att det blir en högre och mer driftsäker rening av spillvattnet.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.