Regeringen tillsätter utredning

Utredningen fokuserar på tre områden:
1. Små avlopp – åtgärdstakt och kretslopp
2. Flexiblare LAV (Lag om allmänna vattentjänster)
3. Central tillsynsmyndighet (LAV)

När det gäller små avlopp vill regeringen se förslag för att öka åtgärdstakten av dåliga små avlopp samt hur näringsämnena från små avlop kan komma till nytta.

Regeringen är tydlig med att man vill öka flexibiliteten i Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) så att kommunen inte automatisk måste ansvara för vatten och avlopp i ett verksamhetsområde.

Utredningen ska också ge förslag på central tillynsvägleande myndighet när det gäller LAV.
Anders Grönvall, kommunpolitiker och vice ordförande i samhällsutvecklingsnämnden i Knivsta kommun, är utsedd till särskild utredare. Utredningen pågår till den 28 februari 2018.

Utredningsdirektivet

Regeringens pressmeddelande från 11 maj

”Mer behöver göras för att åtgärda att orenat avloppsvatten sprids till våra sjöar och hav. Regeringen tillsätter nu en utredning som får ett tredelat uppdrag: föreslå åtgärder som ökar åtgärdstakten för små avlopp, se över ansvarsreglerna för vatten och avlopp samt föreslå vilken myndighet som ska vägleda tillsyn.”