Start Taggar Allmänt VA

Tagg: Allmänt VA

Dom i MÖD – allmän VA-anläggning ger mindre negativa effekter för människors hälsa och miljön

I en dom från Mark- och miljööverdomstolen konstaterades det att Botkyrka kommun har ett ansvar enligt lagen om allmänna vattentjänster att ordna en allmän...

Vilket underlag krävs för att styrka behov av allmänt VA?

VA-guidens nya expert Anne Adrup, seniorkonsult på Sweco svarar på frågor om vilket underlag som behövs för att styrka behov av allmänt VA och...

Sveriges radio om tvångsanslutningar i Norrtälje

Tvångsanslutningar till kommunalt vatten och avlopp väcker starka känslor. Sveriges radio P4 Stockholm lyfter fram frågorna i Norrtälje kommun och allmänheten diskuterar via Facebook. De...

Regeringen tillsätter utredning

Utredningen fokuserar på tre områden: 1. Små avlopp - åtgärdstakt och kretslopp 2. Flexiblare LAV (Lag om allmänna vattentjänster) 3. Central tillsynsmyndighet (LAV) När det...

Tvinga in fastighetsägare i kommunalt VO?

Jag har en fråga angående de som har tidigare godkända slutna tankar inom ett område som ska bli verksamhetsområde för kommunalt VA. De som...

Hantering av nya anläggningar när kommunalt VA eventuellt är på gång

Hur bör miljö- och hälsoskyddskontoret ställa sig till anmälan om ny gemensam anläggning för BDT-vatten? Vi har en fritidsby i kommunen som består av...

Nya enskilda avloppsanläggningar i område där kommunalt VA planeras

Vi har ett antal bebyggelsegrupper där VA planeras byggas ut i kommunal regi i framtiden. I vår kommun har vi VA-utbyggnadsplaner som sträcker sig...

När måste man ansluta sig till verksamhetsområde för VA?

Vår kommun håller på att ansluta ett område till nytt vatten- och avloppsnät. Ett verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten håller på att arbetas fram....

Planera vatten och avlopp, LST 2009

Rapporten "Planera Vatten och Avlopp - vad lagen säger och hur den kommunala planeringen kan gå till" går igenom vilka författningar som styr samhällets VA-frågor....

Gäller Allmänna råden också större anläggningar?

Hej! Har jag förstått rätt beträffande avloppsrening: § 13 i förordningen 1998:899: Enskilda avlopp upp till 200 pe är tillståndspliktiga. Avloppsreningsanl över 200 pe...

Senaste artiklarna