Avloppsvatten från ishall?

VA-planeringsexperten Malin Ljungdahl från Tyréns har svarat på olika frågor om hur avloppsvatten kan avledas från en ishall och vad man måste tänka på. 

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.