Start Taggar Dagvatten

Tagg: Dagvatten

VA-huvudmannens skyldighet att ordna en allmän dagvattenanläggning runtom en fastighet?

Har VA-huvudmannen någon skyldighet att anordna en allmän anläggning som kan ta emot dagvatten runtom en fastighet med problematisk höjdsättning? Eller är det fastighetsägarens...

Avloppsvatten från ishall?

VA-planeringsexperten Malin Ljungdahl från Tyréns har svarat på olika frågor om hur avloppsvatten kan avledas från en ishall och vad man måste tänka på.  FRÅGA Vilka...

Ny programpunkt under VAK den 15 mars: Studiebesök till Mariastadens dagvattenlösningar

Nu finns det möjlighet att under VAK 2023 anmäla sig till ett studiebesök till stadsdelen Mariastaden i Helsingborg. Under besöket får du lära dig...

Placera skyfallsplanen i VA-planen eller i vattentjänstplanen?

Marie Albinsson, VA-planeringsexpert på Ecoloop svarar på frågan om vart skyfallsplanen kan placeras bland kommunens olika VA-planeringsdokument och förtydligar vilka skyfallsfrågor som måste finnas...

”Är man inte representerad på VAK finns man inte”

FlexiClean är ett av företagen som var snabba att boka en monterplats i utställningen på VAK 2023 i Helsingborg den 15-16 mars. Vi har...

Malin Ljungdahl från Tyréns förstärker expertpanelen på VAK 2022

Malin Ljungdahl är ny expert i programpunkten Fråga experten: dagvatten och VA-planering. Hon svarar gärna på inskickade frågor om kommunal VA-planering och VA-ekonomi från...

Årets dagvattenhjälte 2019 korades under Vatten Avlopp Kretslopp

För första gången i konferensen Vatten Avlopp Kretslopps historia delades ett pris ut till årets dagvattenhjälte. Årets pristagare är Godecke Blecken, biträdande professor vid...

Nationella konferensen Avlopp & Miljö 2019 (#NAM19)

Konferensen har dagvattenrening och miljörätt för kommunalt avlopp som tema. Nationella konferensen Avlopp & Miljö är ett forum för kunskapsutbyte och diskussion om dagvatten, spillvatten,...

Värnamo kommun har en ny VA-plan

Ny VA-plan och VA-översikt Värnamo kommun har en ny VA-plan som antogs slutet av november 2018. VA-planen innehåller förutom den långsiktiga planen även andra delar....

Exempel på va-kommunikation från VA SYD

Nina Steiner kommunikatör på VA SYD deltog på VA-guidens utbildning i va-kommunikation som genomfördes den 24:e april och berättade om deras arbete med att...

Senaste artiklarna