VA-huvudmannens skyldighet att ordna en allmän dagvattenanläggning runtom en fastighet?

Johanna Lindqvist från Advokatfirman Lindahl svarar på frågor om avledning av dagvatten från en fastighet till den allmänna dagvattenanläggningen. Dagvattnet kan avrinna i olika riktningar och förbindelsepunkt saknas. Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan fastighetsägare och VA-huvudman vid ett sådant tillfälle?

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.