Årets dagvattenhjälte 2019 korades under Vatten Avlopp Kretslopp

För första gången i konferensen Vatten Avlopp Kretslopps historia delades ett pris ut till årets dagvattenhjälte. Årets pristagare är Godecke Blecken, biträdande professor vid Luleå Tekniska Universitet.

VA-guiden är mycket glada att kunna dela ut priset som årets dagvattenhjälte 2019 till Godecke Blecken, biträdande professor vid Luleå Tekniska Universitet. Priset delades ut på middagen under konferensen Vatten Avlopp Kretslopp efter visst mått av drama, vilket inkluderade ett försenat flyg och en taxi utan bensin.

Godecke Blecken har varit verksam inom dagvattenforskningen i över tio år. Forskningsintresset handlar bl a om urbant dagvatten och olika tekniker för dagvattenbehandling, bl a biofilter, dammar, infiltrationsstråk och våtmarker. En viktig del handlar om långtidsfunktionen av dagvattenanläggningar och underhållet av dessa.

Godecke har medverkat till ett flertal vetenskapliga artiklar och rapporter inom dagvattenområdet. Du hittar ett stort antal här på VA-guiden.

Motiveringen till 2019 års dagvattenhjälte lyder: 

Ett pris till en dagvattenhjälte vi ikväll dela ut
Och med fanfar hylla med ett vackert tut, tut

Till någon som enträget bland dagvattenanläggningar vandra
För att kunskap om dagvatten sprida till oss andra

I provtagningsförsök han konstgjort dagvatten spilla,
Så att poletten kring växtbäddar och våtmarker ner ska trilla.

Hans mål är att visa vikten av underhåll
För att det i dagvattenanläggningen inte ska gå troll

Utan att veta har du sannolikt läst någon av hans rapporter
Om normaldagvatten, dagvattenrening, ja alla de sorter

Och trötthet han på dagvatten, inte visar minsta tecken
Årets dagvattenhjälte är Godecke Blecken.


Relaterat

Dagvattenkvalitet – en kunskapssammanställning, SVU 2019
Kunskapssammanställning dagvattenrening. SVU 2016
Rekommendationer för drift och underhåll av dagvattenanläggningar. LTU 2016
Underhåll av dagvattenåtgärder. LTU 2015