Rekommendationer för drift och underhåll av dagvattenanläggningar. LTU 2016

Kortfattade informationsblad (fyra sidor var) som beskriver grundläggande drift och underhåll för tre typer av dagvattenanläggningar. Bladen är skrivna av Godecke Blecken på Luleå tekniska universitet och innehåller en checklista för respektive anläggning på sista sidan.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.