Underhåll av dagvattenåtgärder. LTU 2015

Utdrag ur rapporten

Ofta läggs stora investeringar på utformning och etablering av dagvattenåtgärder. Omfattande forskning och investeringar görs även för att optimera prestandan. Dock lider dagvattenåtgärder ofta av bristande underhåll eller till och med direkt vanvård. Detta kan bland annat bero på otillräcklig kommunikation, oklar ansvarsfördelning, ekonomiska hinder, bristande kunskap eller decentraliserande åtgärder. Författarna går därför igenom de viktigaste underhållsbehoven för en rad dagvattenåtgärder och -tekniker.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden.Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.