Förelägga om att koppla på gemensam anläggning

Denna fråga gäller ett fritidsområde på 26 fastigheter där ungefär hälften är åretruntboende. I dagsläget har man WC vatten till egna slutna tankar och BDT vattnet till en gemensamhetsanläggning som inte har funkat sedan 80-talet. De som har hand om avloppsanläggnigen vill nu göra en gemensamhetslösning för hela området, en markbädd som klarar både WC och BDT-vatten.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.