Kan kommunen neka förhandsbesked för att en privat VA-samfällighet nekar anslutning?

Kan miljö- och byggnadsnämnden ge ett negativt förhandsbesked för en villa utifrån att den sökande inte får lov att ansluta till en privat VA-samfällighet? VA-samfälligheten ligger i precis anslutning till den planerade villan men grannarna vill helst inte ha någon mer villa ansluten till deras samfällighetsförening. Samfälligheten är kopplade till en anslutningspunkt för kommunalt VA. Eftersom det finns en VA-ledning så vore det bättre att koppla på den istället för att den enskilda fastigheten ska behöva anlägga ett enskilt avlopp och borra för en dricksvattenbrunn. Området ligger precis i gränsen för ett verksamhetsområde. Kommunen har kapacitet att kunna ta emot spillvatten men den privata VA-samfälligheten hindrar den planerade villan från att få möjligheten till att göra det. Vad kan miljö- och byggnadsnämnden göra om man helst vill se till att man kopplar på den privata VA-ledningen och inte anlägger ett enskilt avlopp?

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.