Utsläppsvärden från avloppsanläggningar för 26-2000 pe, Lst-rapport 2009

Övre delen av titelsidan av rapporten. Två personer står i den öppna dörren till ett mindre hus som rymmer ett avloppsreningsverk.
Rapport från ett projekt med syftet att samla in provtagningsresultat från avloppsanläggningar i storleken 26-2000 pe (personekvivalenter) på Orust, Tjörn och i Kungälv.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.