Start Taggar Lagförslag

Tagg: Lagförslag

Undantag i nya avloppsdirektivet har förhandlats fram

Sverige och Finland har förhandlat fram möjliga undantag med anpassningar till de nordiska förhållandena i nya avloppsdirektivet. Dels möjligheten för undantag från icke-försämringskravet i...

Den preliminära överenskommelsen för nya avloppsdirektivet finns tillgänglig

Den preliminära överenskommelsen med förslaget för det nya avloppsdirektivet om avloppsvatten från tätbebyggelse finns nu att ta del av på engelska. Förslaget för det...

Civilutskottet ställer sig delvis bakom förslag från propositionen: Vägar till hållbara vattentjänster

Regeringens proposition Vägar till hållbara vattentjänster (Prop. 2021/22:208) har nu behandlats i civilutskottet. Utskottet har lämnat sitt betänkande. Ja till flexiblare behovsbedömningar och vattentjänstplan,...

Senaste artiklarna