Peter Ridderstolpe

Peter Ridderstolpe
Biogeovetare med teknisk licenciatexamen i tillämpad ekologi
WRS AB
 

Tekniklösningar för småskalig avloppsrening

Peter är biogeovetare med en teknisk licentiatexamen i tillämpad ekologi. Han är seniorkonsult vid WRS AB. Peter har lång erfarenhet av planering, projektering och genomförande av uthållig sanitet och avloppshantering i Sverige och utomlands. Han har medverkat i Avloppsguidens expertpanel sedan starten 2004 och besvarar frågor om källsorterande lösningar, BDT-avlopp och naturnära behandlingsteknik.

Peter har bl.a. bidragit till följande rapporter om avloppsrening i mark:

Markbaserad rening – En förstudie för bedömning av kunskapsläge och utvecklingsbehov, 2009.

Forsknings- och utvecklingsbehov inom markbaserad avloppsvattenrening, 2011.

Läget inom markbaserad avloppsvattenrening – Samlad kunskap kring reningstekniker för små och enskilda avlopp, 2012.

Bad-, disk- och tvättvatten – hur farligt är det? Risker, skyddsbehov och reningstekniker, 2013.

Bedömning av självrening och retention i mark vid prövning av små avlopp – smittskydd och fosfor, 2017