Markretention – självrening av fosfor och smittämnen

I detta inlägg presenteras VA-guidens rapport Bedömning av självrening och retention i mark vid prövning av små avlopp – smittskydd och fosfor. Samt ett referat från fördjupningsträffen i Kungsbacka 28-29/9 2016.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden.Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.