Start Taggar Retention

Tagg: Retention

Biofilterdike – länksamling

Vi fick en fråga om biofilterdike. Här finns länkar till VA-guidens information: Biofilterdike-beskrivning från Avloppsguiden Expertsvar från Peter Ridderstolpe, 2014: Hur bra fungerar biofilterdike? I denna rapport...

Formas utreder markretentionens betydelse för påverkan från små avlopp

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) har beslutat att göra systematisk översikt gällande markretention av fosfor från enskilda avlopp. Detta framgår av...

Öppet inlägg om markretention – självrening av fosfor och smittämnen

På senare tid har det refererats till rapporten Bedömning av självrening och retention i mark vid prövning av små avlopp – smittskydd och fosfor....

VA-guiden: ”Olyckligt med onyanserad bild av små avlopp”

LRF har i tre artiklar fokuserat på de små avloppen och frågan om markretention. Tyvärr ger LRF en onyanserad bild så att diskussionen om...

Markretention – självrening av fosfor och smittämnen

I detta inlägg presenteras VA-guidens rapport Bedömning av självrening och retention i mark vid prövning av små avlopp – smittskydd och fosfor. Samt ett...

Medlemsträff om retention 28-29 september i Kungsbacka

Avloppsguiden och Avloppsguidens användarförening bjuder in till en fördjupningsträff om hur markens retention och självrening fungerar och hur bedömningar kan göras vid prövning av...

Sustainable fosforus removal in onsite wastewater treatment, 2013

KTH avhandling Doktorsavhandling av David Eveborn, KTH. maj 2013 Sidor: 46 sidor TRITA-LWR PHD 1070 ISSN 1650-8602 ISRN KTH/LWR/PHD 1070-SE ISBN 978-91-7501-730-3 Ur JTI:s nyhetsbrev om avhandlingen: En infiltrationsanläggning byggd enligt anvisningarna...

Ökad fosforreduktion med ökat skyddsavstånd?

Miljösamverkan Skåne har tagit fram ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder för enskilda avlopp. Skåne har i förslaget sagt att avståndet till högsta grundvattenyta ska...

Vattenreningskärr istället för markbädd eller infiltration

En fastighetsägare vill anlägga vattenreningskärr istället för en markbädd eller infiltration. Metoden har utvecklats av GM Vattenmiljö och finns beskriven på deras hemsida www.vattenmiljo.se....

Senaste artiklarna