Start Taggar Retention

Tagg: Retention

Hur stort är problemet med små avlopp? Seminarium 14 september

Formas bjuder in till frukostseminarium i Stockholm på ämnet Utsläpp från enskilda avlopp – hur stort är problemet? Det blir frukostmingel och sedan en...

Markretention från små avlopp – en svår men angelägen fråga

Rapporten från projektet som skulle underlätta handläggningen av avloppsärenden blev ett slagträ i debatten för de som motsatte sig krav på små avlopp. I...

Remissvar angående VA-guidens rapport om markretention

I denna artikel redogör VA-guiden översiktligt för de svar som 10 myndigheter, lärosäten och forskningsinstitut gav då Havs- och vattenmyndigheten skickade rapporten på remiss...

Biofilterdike – länksamling

Vi fick en fråga om biofilterdike. Här finns länkar till VA-guidens information: Biofilterdike-beskrivning från Avloppsguiden Expertsvar från Peter Ridderstolpe, 2014: Hur bra fungerar biofilterdike? I denna rapport...

Formas utreder markretentionens betydelse för påverkan från små avlopp

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) har beslutat att göra systematisk översikt gällande markretention av fosfor från enskilda avlopp. Detta framgår av...

Öppet inlägg om markretention – självrening av fosfor och smittämnen

På senare tid har det refererats till rapporten Bedömning av självrening och retention i mark vid prövning av små avlopp – smittskydd och fosfor....

VA-guiden: ”Olyckligt med onyanserad bild av små avlopp”

LRF har i tre artiklar fokuserat på de små avloppen och frågan om markretention. Tyvärr ger LRF en onyanserad bild så att diskussionen om...

Markretention – självrening av fosfor och smittämnen

I detta inlägg presenteras VA-guidens rapport Bedömning av självrening och retention i mark vid prövning av små avlopp – smittskydd och fosfor. Samt ett...

Medlemsträff om retention 28-29 september i Kungsbacka

Avloppsguiden och Avloppsguidens användarförening bjuder in till en fördjupningsträff om hur markens retention och självrening fungerar och hur bedömningar kan göras vid prövning av...

Sustainable fosforus removal in onsite wastewater treatment, 2013

KTH avhandling Doktorsavhandling av David Eveborn, KTH. maj 2013 Sidor: 46 sidor TRITA-LWR PHD 1070 ISSN 1650-8602 ISRN KTH/LWR/PHD 1070-SE ISBN 978-91-7501-730-3 Ur JTI:s nyhetsbrev om avhandlingen: En infiltrationsanläggning byggd enligt anvisningarna...

Senaste artiklarna