Start Taggar Retention

Tagg: Retention

Sustainable fosforus removal in onsite wastewater treatment, 2013

KTH avhandling Doktorsavhandling av David Eveborn, KTH. maj 2013 Sidor: 46 sidor TRITA-LWR PHD 1070 ISSN 1650-8602 ISRN KTH/LWR/PHD 1070-SE ISBN 978-91-7501-730-3 Ur JTI:s nyhetsbrev om avhandlingen: En infiltrationsanläggning byggd enligt anvisningarna...

Ökad fosforreduktion med ökat skyddsavstånd?

Miljösamverkan Skåne har tagit fram ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder för enskilda avlopp. Skåne har i förslaget sagt att avståndet till högsta grundvattenyta ska...

Vattenreningskärr istället för markbädd eller infiltration

En fastighetsägare vill anlägga vattenreningskärr istället för en markbädd eller infiltration. Metoden har utvecklats av GM Vattenmiljö och finns beskriven på deras hemsida www.vattenmiljo.se....

Senaste artiklarna