Start Taggar VA-strategi

Tagg: VA-strategi

Värnamo kommun har en ny va-plan

Ny va-plan och va-översikt Värnamo kommun har en ny va-plan som antogs slutet av november 2018. Va-planen innehåller förutom den långsiktiga planen även andra delar....

Del 1: Länksammanställning – olika kommuners dokument om va-planering

Som den uppmärksamme läsaren redan har noterat har vi på VA-guiden påbörjat ett arbete under sommaren att uppdatera vårt stora dokumentbibliotek med va-planeringsdokument. En...

Hörby kommuns va-plan, 2017

Hörby kommun har en va-plan som antogs i januari 2017. Som bilagor till VA-planen finns en åtgärdsplan med åtgärder för de kommande tre åren...

Höganäs kommuns dokument kring va-planering

I va-planen beskriver man att det är första gången som det har tagits ett samlat grepp om kommunens VA-planering och att man gemensamt i en...

Halmstad och Laholms riktlinjer för va utanför verksamhetsområde, 2017

Laholmsbuktens VA (LBVA) ansvarar för den allmänna vatten- och avloppsförsörjningen i Halmstad och Laholm. Tillsammans har man tagit fram "Riktlinjer för handläggning av anslutningsärenden...

Båstad kommun – strategi för vatten och avlopp på landsbygden 2017

En strategi för vatten och avlopp på landsbygden har tagits fram av NSVA och Båstad kommun. Strategin antogs av kommunstyrelsen 2012 och har därefter reviderats 2017. Strategin...

Kungsbacka kommuns arbete och dokument om va-planering

Kungsbacka kommuns arbete med va-planering har resulterat i flera olika dokument och riktlinjer. Man har bland annat tagit fram en va-översikt som antogs 2017,...

Örnsköldsvik kommuns va-plan, antagen 2017

Örnsköldsviks kommuns va-plan antogs 2017 och är långsiktig plan som och ska ge kommunen en bättre framförhållning i arbetet med vatten- och avloppsfrågorna. Va-planen...

Va-planeringsdokument i Piteå kommun

I Piteå kommun har man tagit fram flera olika va-planeringsdokument. Under 2012 antogs t.ex. en långsiktig plan för va-hantering inom 15 omvandlingsområden. När man...

Osby va-plan 2017

Osbu kommuns va-plan utgår ifrån en va-strategi som tar ett helhetsgrepp på hur va-frågan kan lösas i ett större och mer långsiktigt sammanhang. Man...

Senaste artiklarna