Start Taggar VA-strategi

Tagg: VA-strategi

Lerums kommun va-plan 2015

Lerums kommun har tagit fram en va-plan som fastställdes i slutet av 2015. I planen beskrivs nuläge, framtida mål och vilka problem som kan...

Knivsta kommun va-plan och strategi för vatten och avlopp

Strategi för vatten och avlopp Knivsta kommun har en strategi för vatten och avlopp som ska ska vara vägledande för hanteringen av va-frågor i Knivsta...

Nacka kommuns VA-planeringsdokument, 2015

I Nacka kommun har man i en kommungemensam arbetsgrupp tagit fram olika VA-planeringsdokument. Dels har man tagit fram en VA-översikt (2013) med omvärldsfaktorer, nuläge,...

Vänersborgs kommuns va-planeringsdokument – Blåplan

Under 2013 fick kommunens berörda förvaltningar i uppdrag att ta fram en blåplan för kommunen. Detta för att synliggöra vilka konsekvenser mark- och vattenanvändning...

Östra Göinge kommun, VA-strategi 2015

Strategins handlingsplan beskriver hur Östra Göinge kommun långsiktigt kan nå en trygg dricksvattenförsörjning samt skapa förutsättningar för friska och levande vatten genom att minska...

Älvsbyns kommun, va-strategi

Älvsbyns kommun och Älvsbyns Energi har en VA-strategi/VA-plan som fastställdes i maj 2016.

Svalövs kommun, va-strategi

Mål med strategin Strategin för VA på landsbygd ska underlätta för att få till stånd en gemensam syn på hur byggande på landsbygden kan medges...

Smedjebackens va-planering

Va-planeringsarbetet har pågått länge i Smedjebackens kommun. Redan 2007 togs en va-strategi fram som reviderades 2013 och kompletterades med en åtgärdsplan som anger arbetsordning...

Helsingborg – strategi för va på landsbygden, 2010

Helsingborg har tillsammans med Nordvästra Skånes vatten och avlopp (NSVA) som sköter den kommunala vatten- och avloppsverksamheten i Helsingborg tagit fram en strategi för...

Alingsås kommun, VA-strategi 2010

Alingsås kommuns strategi för vatten och avlopp, antogs 2010. Strategin är kommunteckande och innehåller enskilt VA, gemensamt VA och allmänt VA. Strategin innehåller även bedömningar...

Senaste artiklarna