Start Taggar VA-strategi

Tagg: VA-strategi

Hörby kommuns va-plan, 2017

Hörby kommun har en va-plan som antogs i januari 2017. Som bilagor till VA-planen finns en åtgärdsplan med åtgärder för de kommande tre åren...

Höganäs kommuns dokument kring va-planering

I va-planen beskriver man att det är första gången som det har tagits ett samlat grepp om kommunens VA-planering och att man gemensamt i en...

Halmstad och Laholms riktlinjer för va utanför verksamhetsområde, 2017

Laholmsbuktens VA (LBVA) ansvarar för den allmänna vatten- och avloppsförsörjningen i Halmstad och Laholm. Tillsammans har man tagit fram "Riktlinjer för handläggning av anslutningsärenden...

Båstad kommun – strategi för vatten och avlopp på landsbygden 2017

En strategi för vatten och avlopp på landsbygden har tagits fram av NSVA och Båstad kommun. Strategin antogs av kommunstyrelsen 2012 och har därefter reviderats 2017. Strategin...

Kungsbacka kommuns arbete och dokument om VA-planering

Kungsbacka kommuns arbete med VA-planering har resulterat i flera olika dokument och riktlinjer. Man har bland annat tagit fram en VA-översikt som antogs 2017,...

Örnsköldsvik kommuns VA-plan, antagen 2017

Örnsköldsviks kommuns VA-plan antogs 2017 och är en långsiktig plan som och ska ge kommunen en bättre framförhållning i arbetet med vatten- och avloppsfrågorna....

VA-strategi – del 2 i Ale kommuns VA-plan

VA-planen i Ale kommun består av tre delar. Den första etappen/delen var en VA-översikt med en sammanställning av väsentlig fakta kring allmän och enskild...

VA-planeringsdokument i Piteå kommun

I Piteå kommun har man tagit fram flera olika va-planeringsdokument. Under 2012 antogs till exempel en långsiktig plan för VA-hantering inom 15 omvandlingsområden. När...

Osby VA-plan 2017

Osby kommuns VA-plan utgår ifrån en VA-strategi som tar ett helhetsgrepp på hur VA-frågan kan lösas i ett större och mer långsiktigt sammanhang. Kommunen...

Orust kommuns övergripande VA-planering 2017

I Orust kommun har man den övergripande va-planeringen tagit fram en VA-översikt (2013), VA-strategi (2016) och en VA-plan som antogs 2017. VA-planen bygger på...

Senaste artiklarna