Örnsköldsvik kommuns VA-plan, antagen 2017

Örnsköldsviks kommuns VA-plan antogs 2017 och är en långsiktig plan som och ska ge kommunen en bättre framförhållning i arbetet med vatten- och avloppsfrågorna. VA-planen har tagits fram av en arbetsgrupp med tjänstemän från kommunens olika förvaltningar samt det kommunala VA-bolaget Miva (Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB).

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.