Start Taggar Markavvattningsföretag

Tagg: Markavvattningsföretag

29 september, Markavvattningsföretag i planprocessen – webbutbildning

VA-guiden anordnar under hösten en utbildning om hur markavvattningsföretag ska hanteras i planprocessen. Lär dig mer om bland annat lagstiftning, dimensionering och skötselansvar när...

Avtal för avledning av dagvatten till enskild fastighet eller markavvattningsföretag

Lantbrukarnas Riksförbund har tagit fram en avtalsmall som ska underlätta en överenskommelse när kommunen vill avleda dagvatten till en enskild fastighet eller ett markavvattningsföretag....

Senaste artiklarna