Går det släppa dagvatten nedströms ett sjösänkningsföretag?

Bengt Jonsson, tidigare tekniskt råd vid MÖD besvarar en fråga om huruvida det är juridiskt skulle vara möjligt att släppa ut dagvatten strax nedanför ett sjösänkningsföretag utan att behöva ta hänsyn till Sjösänkningsföretagets vattendom. 

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.