När är ett dike ett dike? Expertsvar

När är ett dike ett dike - när är ett dike del av det allmänna dagvattennätet och när är det en recipient? Vad säger lagstiftningen och vem ska bekosta inrättande och underhåll? Vår expert försöker besvara denna komplexa fråga.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.