Avveckla markavvattningsföretag i form av ledning delvis på privat mark – hur bör kommunen agera?

Kommunen har utan formellt beslut övertagit ansvaret för ett markaavvattningsföretag, bestående av en ledning som till delar ligger på privat mark. Hur bör kommunen agera om man vill avveckla företaget och istället göra en ny ledningsdragning? Bengt Jonsson, tidigare tekniskt råd vid Mark- och överdomstolen, svarar.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.