Kan fastighetsägare vägra anslutning av dagvatten från ny detaljplan som leds genom fastigheten?

Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik, svarar på frågor om en ny detaljplan där dagvatten från den nya planen behöver ledas genom en nedströms liggande enskild fastighet, något som fastighetsägaren vägrar. Går frågan att lösa genom att upprätta ett markavvattningsföretag där samtliga parter som nyttjar systemet ingår?

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.