Avtal för avledning av dagvatten till enskild fastighet eller markavvattningsföretag

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.

1 kommentar

  1. Avtalet är formulerat som en helt ny anslutning, i de flesta fall används befintliga avrinningsvägar och rent allmänt borde väl kommunens VA-avdelning då ersätta en del av en markägares andelar eller? Om så är fallet borde det väl omnämnas i avtalet?